© Powered by SiteSpirit

 
home-logo.jpg

logo_SUI.jpg

UI-Online-logo.jpgapotheker-foto-klein.jpg


"We waren al enthousiast over de VI's maar met UI online en de specifieke Persoonlijke Informatie heb je echt geÔndividualiseerde voorlichting. De voorlichtingsteksten op UI-online bieden een praktijkgerichte voorlichtingsmethode voor het hele apotheekteam."


UI-online: hťt online platform voor patiŽntenvoorlichting via de apotheek


UI-online, voluit Uitgifte Informatie online, bevat allerlei tekstsoorten op het gebied van geneesmiddelbegeleiding en productadvisering die nodig zijn voor efficiŽnte en professionele voorlichting door de apotheek. Het merendeel van de teksten is geschreven in begrijpelijk Nederlands.

Oplossing voor het uitgifte begeleidingsgesprek
Het accent van de informatie ligt m.n. op de eerste uitgifte en daarmee dus op het uitgifte begeleidingsgesprek. Bij dit belangrijke mondelinge voorlichtingsmoment fungeert de puntsgewijze samenvatting van de teksten, als leidraad voor het mondeling voorlichtingsgesprek.

UI-online is in de meeste gevallen geÔntegreerd in uw Apotheek Informatie Systeem (AIS). Dit betekent dat UI-online teksten tijdens receptverwerking automatisch kunnen worden geprint. Het enige dat de apotheekmedewerker nog hoeft te doen is de samenvatting kort te bespreken zodra de consument zich meldt aan de balie. Dit kan via een baliemonitor of gewoon vanaf papier.

Eigen apotheekidentiteit
UI-online biedt verder de mogelijkheid om specifieke patiŽnteninformatie die is vastgelegd in het AIS toe te voegen aan de basiscontent van UI-online. Zodoende kan een gepersonifieerd zorgdocument worden gemaakt. Door toevoeging van een apotheeklogo, contactgegevens en vrije teks, geeft u uw eigen identiteit mee aan de patiŽntenteksten.

Kwaliteitsborging
Stichting Uitgifte Informatie ziet toe op de kwaliteit en toegevoegde waarde voor de apotheek. Daarnaast is er een kritische redactieraad die de schrijvers (apothekers) van de teksten scherp houdt.

De voordelen van UI-online voor uw apotheek:
ē    Verbetert en automatiseert de voorlichting.
ē    Vergoot het kennisniveau van het apotheekteam
ē    Altijd onafhankelijke en actuele informatie onder de knop
ē    Eenvoudige implementatie door volledige integratie in het AIS
ē    Sterkere profilering als zorgverlener.


UI-online nu ook voor ziekenhuisapotheken


De patiŽnten van de acht universitair medische centra (umc's) in Nederland zijn over het algemeen positief over hun opname in het ziekenhuis dan wel hun poliklinische behandeling. Echter de communicatie over geneesmiddelen zou beter kunnen.
Een en ander blijkt uit een meting naar patiŽntervaringen dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) begin dit jaar heeft laten uitvoeren en waarvan de resultaten inmiddels bekend zijn.
(bron: http://www.nfu.nl/actueel/patienten-geven-umcs-een-dikke-8)

Helaas is om allerlei prak≠tische redenen structurele voorlichting over geneesmiddelen in het ziekenhuis vaak moeilijk uit te voeren. Ui-online, (geÔntegreerd in het EPD van Chipsoft) biedt u echter geprotocolleerde voorlichting over medicatie, op eenvoudige en toegankelijke wijzeBegrijpelijke toegankelijke digitale voorlichting voor de patiŽnt.
Dit wordt aangeboden via het Zorgportaal bij het medicatieoverzicht of wordt geprint verstrekt op de afdeling en/of door de politheek bij ontslag.

ChipSoft_VI_concept.jpg


Uniforme mondelinge voorlichting (voorlichtingsprotocol voor het personeel).

In de apotheek tijdens de verstrekking of aan het bed via de geneesmiddeltrolley.

chipsoft-geneesmiddelkar.png


Wat heeft UI-online te bieden?

UI-online biedt via het CS-Zorgportaal:
- Gevalideerde en consistente voorlichtinginstructies (VI). Het betreft een beproefde methode voor geneesmiddelvoorlichting (ruim 15 jaar ervaring bij 60% van de Nederlandse apotheken).
- Toegankelijke en relevante informatie over betreffende medicijnen.
- Op de persoonlijke situatie van de patiŽnt afgestemd (o.b.v. onder meer de medicatiebewaking signalen). Voorlichting op maat in plaats van een geneesmiddelenencyclopedie.
- Aansluitend bij de informatie van de politheek / poliklinische apotheek.
- UI-online is volledig geÔntegreerd in HiX (ChipSoft).
- Geschikt voor verschillende toepassingen (zorgportaal, receptverwerking, aan bed, etc.).

Chipsoftscherm-receptverwerking3.png


Beveiliging
UI-online is beveiligd door middel van een betrouwbare https verbinding via het E-zorg netwerk (www.e-zorg.nl). Tevens is het desgewenst mogelijk een inlog voor patiŽnt met DigID in te voegen.