© Powered by SiteSpirit

 
home-logo.jpg

logo_SUI.jpg

UI-online: een nieuwe standaard voor individuele en gepersonifieerde patiŽntenvoorlichting.

Het blok 'Persoonlijke Informatie'

Zoals gezegd worden de nieuwe VI's op individuele basis (dus op patiŽntniveau) voorzien van specifieke informatie die in uw AIS is opgeslagen. Dit wordt zichtbaar door aan het eind van elke VI een nieuwe rubriek toe te voegen onder de naam 'Persoonlijke informatie'. Hierin komt die persoonlijke informatie die u als apotheek wilt toevoegen, bijvoorbeeld:
ē Etiket tekst m.b.t. dosering, inname advies, gebruiksduur en houdbaarheid.
ē Concrete en begrijpelijke adviezen op basis van WINAP teksten bij geneesmiddelinteracties en contra-indicaties.
ē Actief medicatieoverzicht (indien nodig): indien gewenst kunt u het medicatieoverzicht afdrukken.
ē Specifieke teksten die aan leeftijd en/of geslacht gekoppeld kunnen worden. Denk bijv. aan zwangerschap/borstvoeding

voorbeeld-pers-info.jpg

Interactie: de teksten zijn gebaseerd op WINAP teksten. Het voordeel is dat u geen losse I-teksten meer hoeft mee te geven aan de patiŽnt: alle informatie in 1 document.

interactie-pers-info.png

Contra-indicatie: afhankelijk van de vastgelegde contra-indicatie code in het AIS; gericht advies voor de patiŽnt.

contra-indicatie.jpg

Allergie: Door middel van deze tekst wordt er op gewezen dat niet bekend is dat de patiŽnt een allergie heeft. Wanneer er wel een bij de apotheek bekende allergie bestaat en het middel toch wordt afgeleverd, verschijnt er een tekst met de strekking dat de voordelen van het middel opwegen tegen de nadelen van de allergie.

allergie.jpg

Zorgverzekeraar: u attendeert de patiŽnt op het doorgeven van een wisseling! Ook kunnen discussies aan de balie over vergoedingen beŽindigd worden door te verwijzen naar de polisvoorwaarden.

zorgverzekeraar.jpg

Medicatieoverzicht: Indien nodig kunt u ervoor kiezen om het actieve medicatieoverzicht af te drukken.

medicatieoverzicht.jpg

Advies is maatwerk en dus bepaalt de apotheek zelf via het AIS welke informatie in het tekstblok persoonlijke informatie komt.

parameters-farmasys.jpg

Wat biedt UI-online nog meer?


Gesprekspunten op het scherm

Mondelinge voorlichting blijft een struikelblok in de apotheek. De wijze waarop de mondelinge begeleiding is geregeld is bepalend of bijv. de patiŽnt een vraag durft te stellen en/of de patiŽnt het apotheekbezoek als positief ervaart. Juist nu de eerste uitgifte met gepersonifieerde informatie extra aandacht krijgt kan de mondelinge toelichting niet achterblijven. Wij bieden de AIS-en de mogelijkheid om tijdens de receptverwerking de belangrijkste gesprekspunten op het scherm te tonen.


samnvatting.jpg

Schermprint Farmasys: tonen samenvatting als leidraad voor een baliegesprek


Eigen teksten
Alle UI-online gebruikers kunnen eigen teksten maken in hun eigen UI-online omgeving. Dit kunnen aanpassingen zijn op bestaande VI-teksten maar ook specifieke eigen brieven zijn. Onze service bestaat er ook uit dat door u bewerkte VI's worden bewaakt. Dus als er wijzigingen zijn in het hoofddocument dan wordt u als gebruiker van een afgeleid document daarvan op de hoogte gesteld.

beheeromgeving_mijn-documen.jpg

Uw eigen Logo
We zijn met UI-online in staat om uw eigen logo toe te voegen aan de meeste documenten (behalve pdf documenten zoals bijsluiters). Dit is een eenmalige handeling. In onderling overleg plaatsen wij uw apotheeklogo op UI-online. Van belang is natuurlijk dat het logo voldoet aan een aantal vereisten die te maken hebben met vorm, leesbaarheid en pixelgrootte. 
Zie hiervoor het aparte Aanmeldformulier Logo module UI-online (klik hier)

Eigen-logo-in-VI.jpg

Statistieken
In uw eigen UI-online omgeving heeft u toegang tot een scoreboard waar u statistieken kunt opvragen. Dit maakt inzichtelijk hoe vaak per tijdseenheid uitgiftebegeleiding aan de hand van een document heeft plaatsgevonden. U kunt een rapportage opvragen t.b.v. verslagen, overleg met andere zorgverleners, aantoonbaar maken van zorginspanningen naar verzekeraars etc.


scorebord.jpg

Schermprint Ui-online: scoreboard statistieken


Bijsluiters en overige handige patiŽnteninformatie
In uw eigen UI-online omgeving heeft u toegang tot een scoreboard waar u statistieken kunt opvragen. Dit maakt inzichtelijk hoe vaak per tijdseenheid uitgiftebegeleiding aan de hand van een document heeft plaatsgevonden. U kunt een rapportage opvragen t.b.v. verslagen, overleg met andere zorgverleners, aantoonbaar maken van zorginspanningen naar verzekeraars etc.


filmpje.jpg

Schermprint UI-online: voorbeeld instructiefilm


De techniek achter UI-online


Beveiliging

UI-online werkt binnen de zwaarbeveiligde E-zorg omgeving en maakt gebruikt van geavanceerde beveiligingsscripts. Tijdens receptverwerking bepaalt de apotheek welke informatie voor de klant relevant is. Het AIS stuurt hierop een XML protocol via een beveiligde https verbinding naar een centrale server in het hoogwaardig beveiligde KPN datacenter in Amsterdam. Deze retourneert een persoonlijk op maat gemaakt PDF document. Persoonlijke gegevens van de patiŽnt worden (uiteraard!) niet door UI-online opgeslagen. De Stichting Uitgifte Informatie bewaakt de procedure en garandeert dat er vertrouwelijk en veilig met patiŽntgegevens wordt omgegaan.Waarom deze nieuwe applicatie?

De techniek om te personifiŽren (tekstblokken, logo's) is op een lokale applicatie technisch vrijwel onmogelijk. Tevens zorgt een online situatie en de integratie met de apotheekinformatiesystemen ervoor dat u niet meer lokaal hoeft te updaten. Het updaten volgens de oude methode leidde af en toe tot problemen. Door het niet uitvoeren van updates werden er soms verouderde documenten meegegeven. Dit is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk, u bent altijd bij en zeker van het printen van actuele informatie. Dat is dus een zorg minder.