© Powered by SiteSpirit

 
home-logo.jpg

logo_SUI.jpg

NieuwsStichting Health Base heeft op 1 augustus 2018 UI-online overgenomen van SLS Communicatiediensten.  
De Stichting Uitgifte Informatie blijft farmaceutisch en redactioneel verantwoordelijk voor UI-online en zal zich ook in de toekomst inzetten voor goede voorlichting in de dagelijkse apotheekpraktijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij door onderlinge samenwerking de patiŽntenvoorlichting door apothekers en hun medewerkers nog beter kunnen ondersteunen.  Zowel UI-online als de vertrouwde voorlichtinginstructies en zorgprotocollen blijven bestaan.
Klik hier voor het volledige persbericht.


NIEUW! Farmacogenetisch onderzoek onder de aandacht.
Voorafgaand uitvoeren van farmacogenetisch onderzoek kan voor patiŽnten van (levens)belang zijn. Maar het maakt ook op de patiŽnt afgestemde farmacotherapie mogelijk. Beter doseren, met minder bijwerkingen en met een hogere kans van slagen. Daarvoor is wel kennis van zaken nodig. Kennis die niet algemeen bij artsen aanwezig is, maar die tot het vakgebied van de apotheker behoort. Inmiddels zijn er een aantal initiatieven, waarbij de apotheker zijn/haar patiŽnt een farmacogenetisch profiel kan aanbieden. Het zal zeker niet altijd mogelijk zijn om voorafgaand aan het verstrekken eerst laboratoriumonderzoek uit te laten voeren. En het is ook niet altijd nodig. De redactie van de Stichting Uitgifte Informatie heeft besloten u bij/voor het maken van een verantwoorde beslissing behulpzaam te zijn. Enerzijds via schermteksten voor u en uw medewerkers, maar anderzijds ook door voorlichting aan uw patiŽnten.

Wanneer is farmacogenetisch vooronderzoek nodig of wenselijk?
De werkgroep farmacogenetica van de KNMP heeft inmiddels voor een aantal geneesmiddelen advies uitgebracht over het belang van farmacogenetisch vooronderzoek. Een beknopte samenvatting daarvan wordt bij eerste uitgifte getoond.

Informatie voor de patiŽnt
Om uw patiŽnt te informeren over het belang van farmacogenetica voor zijn/haar behandeling en uw rol als apotheker daarbij wordt informatie opgenomen in de voorlichting instructies. We hebben dit nu reeds gedaan voor Xeloda en Teysuno en zullen dit op termijn aan alle VI's gaan toevoegen waarbij farmacogenetica een rol kan spelen.

U realiseert zich dat deze informatie soms ook aanwezig is in bijsluiterteksten. Maar ook dat deze moeilijk toegankelijk is voor de leek. Daar behoef je niet eens laaggeletterd voor te zijn. Omdat slechts 5-6% van de farmacogenetische uitslagen wordt doorgegeven aan de apotheker, ligt het voor de hand om bij bepaalde geneesmiddelen hierover navraag te doen. Wij hebben dat in de tekst opgenomen.

Klik hier voor een voorbeeld van een VI met deze nieuwe informatie.

Mocht u uw patiŽnt meer toelichting willen geven, dan kunt u de door ons ontwikkelde patiŽntenleaflet printen via UI-online (dus niet via receptverwerking). U vindt dit document met het kenmerk:  A-286, patiŽntenleaflet farmacogenitica.

UI-tekst-tramadol.jpg


UI-online ook in Apro van Promedico geÔntegreerd
Eind augustus is Apotheek It Noard als eerste overgestapt op Apro, het nieuwe apotheek pakket van Promedico. In Apro is ook een koppeling gerealiseerd met UI-online. Het e-mailen van UI-online content via Apro is een van de functionaliteiten die als het aan Promedico (en ons) ligt op korte termijn ook wordt toegevoegd. Uiteraard met oog voor de privacy van de patiŽnt.KNMP-iconen op Voorlichtingsinstructies (VI's) van UI-online)
De VI's van UI-online bevatten sinds eind april 2017 KNMP-iconen. De iconen zijn gemaakt om de laaggeletterde patiŽnt in beeld te informeren bij goed medicatiegebruik. De KNMP, de Stichting Uitgifte Informatie (SUI) en SLS Communicatiediensten werken samen om met name laaggeletterde patiŽnten beter te begeleiden. Ook ondersteunen de partijen de apotheker in zijn taak op grond van wettelijke bepalingen de patiŽnt goed voor te lichten, zodat deze na informed consent zijn behandeling kan kiezen en toepassen. De KNMP is bereid om iconen te ontwikkelen voor alle geneesmiddelgroepen; in totaal ongeveer 80. Een VI kan meer iconen bevatten indien het geneesmiddel voor verschillende indicaties toegepast wordt. De iconen worden ook opgenomen in de video-instructies die op UI-online staan.

pictos knmp.gif


Video Instructies; een logische toevoeging op de Voorlichting Instructies (VI's)
De doelstelling van de Video Instructie zal niet anders zijn dan de VI's waar u al jaren mee werkt namelijk; in begrijpelijke taal de belangrijkste punten van het verstrekte geneesmiddel toelichten. En daarnaast ook aandacht schenken aan praktische zaken die vaak niet aan de orde komen in de bijsluiter. Kortom, geÔntegreerde en consistente voorlichting waarbij hetgeen aan de balie wordt verteld ook in lijn is met de schriftelijke en visuele voorlichting. De keuze is verder aan de patiŽnt om de VI thuis te lezen, de video te bekijken of beide. Het mondeling toelichten (het EU begeleidingsgesprek) en meegeven van de VI blijft voor ons uiteraard wel het vertrekpunt. Als apotheek voldoe je daarmee immers aan de NAN en de prestatiebeschrijvingen van de NZA. Klik hier voor een voorbeeld van een Video Instructie over bŤtablokkers.UI-online geÔntegreerd in EPD van ChipSoft
De voorlichtingsdocumenten van UI-online zijn nu ook beschikbaar voor ziekenhuizen die werken met het EPD van ChipSoft. Hiermee hebben patiŽnten en ziekenhuismedewerkers eenvoudig toegang tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de voorgeschreven medicatie.

PatiŽnten kunnen de gerichte, snelle, duidelijke en betrouwbare geneesmiddelenvoorlichting in UI-online benaderen via hun eigen inlog op het online zorgportaal. Dit kan via een tablet of smartphone vanuit hun ziekenhuisbed, maar ook thuis vanaf een pc. De medicatiegegevens in UI-online komen direct uit het EPD en zijn daarom altijd up to date ťn volledig afgestemd op de persoonlijke patiŽntsituatie. Het systeem gebruikt niet alleen de actuele apotheekgegevens, maar ook eventuele medicatiebewakingssignalen (zoals interactie en contra-indicatie).

Effectief en begrijpelijk
In het ziekenhuis hebben verpleegkundigen of apothekersassistenten ook toegang tot UI-online, waardoor ze effectiever ťn begrijpelijker (mondelinge) medicatievoorlichting kunnen geven aan de patiŽnt. Het is bovendien mogelijk om de patiŽntgerichte informatie te tonen op de monitor van de geneesmiddelentrolley.

Dat de voorlichting over medicatie beter kan, kwam onder meer naar voren uit een recent uitgevoerd onderzoek van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). ChipSoft, marktleider in ziekenhuisautomatisering, en SLS Communicatiediensten spelen met UI-online in op deze behoefte.
(Bron: http://www.nfu.nl/actueel/patienten-geven-umcs-een-dikke-8).UI-online in de media: Moderne Zorg TV (uitgezonden op RTL 7)Contra-indicatie verkeersdeelname
Het is een wettelijke verplichting voor de apotheek om patiŽnten te waarschuwen voor de invloed van hun geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Op UI-online werd tot op heden aangaande de CI verkeersdeelname alleen een algemene waarschuwing in de VI's opgenomen. Een specifiek advies over de invloed (o.a. weergegeven in een vergelijking met alcohol) per dosering ontbrak nog. Stichting Uitgifte Informatie vindt het van groot belang dat deze informatie op het moment van uitgifte kan worden doorgenomen en meegegeven. Wij hebben daarom besloten om de uitgebreide verkeersdeelname adviezen als extra informatie op een losse pagina mee te printen bij de betreffende VI's. Dit gebeurt op basis van ATC code van het betreffende middel. De teksten zijn gebaseerd op de adviezen die ook op KNMP Kennisbank te vinden zijn. Zodoende krijgt de patiŽnt dus een actueel, overzichtelijk en begrijpelijk document mee, waar ook bij wisseling van dosering nog op kan worden teruggegrepen.
Klik hier voor een voorbeeld van een uitgebreid verkeersdeelname-advies.